Tahdotaan näkyvyyttä

Miten saisi lisää asiakkaita ja lisää myyntiä? Ikuinen kysymys monille yrittäjille tai yrityksille. Ei yksin riitä, että tuote tai palvelut ovat hyviä, vaan pitää myös osata markkinoida niitä parhaalla mahdollisemmalla tavalla. Täytyy luoda tarve tuotteille ja palveluille. Tämän lisäksi olisi hyvä käyttää hyväksi kaikkia mahdollisia tapoja tulla tutuksi ihmisille.

Samalla tavalla kuin lähes kuka tahansa nähdessään Coca-Cola -merkin logon, ei ainoastaan saa Coca-Cola -tölkin kuvaa mieleensä, vaan alkaa janota kyseistä juomaa. Coca-Cola -brändi tunnetaan lähes joka puolella maailmaa, mikä olisi ihanteellinen tilanne minkä tahansa yrityksen brändille, mikäli sen tuote soveltuu kansainvälisille markkinoille, eikä ainoastaan kotimaisille.

Mainostuotteet olennaisena osana markkinointia

Mainostuotteet ovat helppo tapa mainostaa yrityksen olemassaoloa laajalle määrälle ihmisiä. Esimerkiksi messuilla ihmiset tahtovat kerätä, ei ainoastaan yrityksesi lentolehtisiä ja tuotekatalogeja, vaan myös kyniä, muistilappuja ja muuta mainostarviketta, kuten usein käytetty idea kaulanauha, johon on mahdollista printata yrityksen nimi ja logo.

Mainostuotteet eivät vain vahvista asiakassuhteita, ne levittävät tietoa yrityksen olemassaolosta sen mukaan, miten ja missä mainostuotteita jaetaan. Mainostuotteita miettiessä kannattaa pitää mielessä tuotteen käyttötarkoitus. Muistilaput ovat aina hyvä idea, mutta kaulanauhalla saattaa saada enemmän julkisuutta.

Sosiaalisen median merkitys

Yrityksen omat nettisivut on itsestäänselvyys, ja riippuen myyntituotteesta tai palvelusta, on heillä myös jonkinlainen verkkokauppa. Tämän lisäksi moderni yritys haluaa olla näkyvillä sosiaalisessa mediassa, kuten esimerkiksi Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. On olemassa monenlaisia markkinointikanavia, ja yrityksen pitää päättää, miten paljon rahaa ne haluavat käyttää, ja millä kaikilla myyntipaikoilla halutaan saada näkyvyyttä.

Jo pitkään olemassa olleet mainostuotteet ovat edelleen yksi osa markkinointia, eikä kaikki mainonta edelleenkään ole keskittynyt ainoastaan digitaaliseen muotoon, vaikka siltä voikin joskus vaikuttaa. Kun katsoo, mitä yrityksen pitäisi tehdä ja missä markkinointikanavassa heidän pitäisi olla mukana, on valtaosa näistä verkossa. On kuitenkin silkka mahdottomuus olla läsnä kaikkialla, esimerkiksi kaikissa sosiaalisissa medioissa eli somessa. Läsnäolo ei tarkoita pelkän profiilin avaamista, vaan tilin päivittäminen on rankkaa työtä ja ylläpitämistä. Jotta some-markkinointi toimisi, täytyy yrityksen lähes päivittäin postata jotain, eli julkaista väkijoukkoja kiinnostavia uutisia tai artikkeleita.